Derince Belediyesi Yeni Hizmet Binası


Proje Kapsamı

Bina temelde 3 ana bina kütlesinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu bina kütlelerinin dağılımı; sağdaki uzun kolda birim müdürlükleri, kuzeydeki kolda meclis salonu ile gurup toplantı salonları ve güney yönündeki kolda ise idari birimler (başkanlık ve başkan yardımcıları) şeklindedir. Bu üç ana kütlenin kesişim noktasında ana merdiven, panoramik asansörler ve galeri boşluğu yer almaktadır. Binanın fonksiyon ve yerleşim şeması oluşturulurken en yoğun kullanımlı alanların alt katlarda oluşturulması ve güney cephede yer alan mekanların maksimum gün ışığından faydalanması hedeflenmiştir.

Proje Detayları: Kamu
Proje Tipi: Avan Proje, Mimari Proje
Yıl: 2018
Yer: Kocaeli / Derince
İşveren: Derince Belediyesi
İnşaat Alanı: 13.867 m2